Οι ποιητές, η φωνή τους (του Γιάννη Ευσταθιάδη)

Οι “Ποιητές” συμμετέχουν στο μεγάλο αφιέρωμα του Χάρτη για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, όχι με τη φωνή αλλά με το έργο τους.
Έργο ιστορικό και ταυτισμένο με την ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι βεβαίως ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού (1798-1857), ο οποίος μελοποιήθηκε σε πολλές μάλιστα εκδοχές από τον Νικόλαο Χαλκιόπουλο Μάντζαρο (1795-1872) και από το 1865 έγινε ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας.

(Χάρτης,33 – Σεπτέμβριος 2021)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και ακούστε τις τρεις μελοποιήσεις του Εθνικού μας Ύμνου από τον Νικόλαο Μάντζαρο, πριν καταλήξει στην τελική.

Εθνικός Ύμνος