ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, 9-10 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η επίδοση των τίτλων προόδου και σπουδών των μαθητών για το σχολικό έτος 2017-18.