Επικαιροποίηση στοιχείων

Αγαπητοί γονείς,

Μετά από εντολή της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας, σας παρακαλούμε να μας δηλώσετε πιθανές αλλαγές στο email σας καθώς και στα κινητά σας τηλέφωνα, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως το πληροφοριακό σύστημα του Myschool.

Η ενέργεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο της πρόθεσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προετοιμασία της πλατφόρμας της τηλεκπαίδευσης.

Παρακαλούμε να στείλετε τα στοιχεία αυτά στο email του σχολείου:  mail@10dim-kater.pie.sch.gr ,  γράφοντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού, την τάξη, το νέο email του γονέα καθώς και τυχόν αλλαγή στο κινητό τηλέφωνο.

Εννοείται ότι το παρόν μήνυμα δεν αφορά όσους δεν έχουν αλλαγές στα στοιχεία τους.