Οδηγίες για την εποχική γρίπη

Με αφορμή την αύξηση της δραστηριότητας της εποχικής γρίπης δημοσιεύουμε σχετικό έγγραφο του τμήματος Α ́ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2021-2022-Αντιγριπικός Εμβολιασμός» που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, για ενημέρωσή σας.

Download (PDF, Unknown)