17η διαδικτυακή Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί γονείς,

   Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει το πρόγραμμα της 17 ης
διαδικτυακής Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ), που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 29
Νοεμβρίου 2020. Τη ΔΕΒΘ διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-
HELEXPO, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τους Συλλόγους Ελλήνων Εκδοτών και ανεξάρτητους εκδότες, με την
υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η 17 η
ΔΕΒΘ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΔΕΒΘ θα μεταδίδεται διαδικτυακά από την ιστοσελίδα www.thessalonikibookfair.gr

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για τη σελίδα που αφορά παιδιά και εφήβους:

https://www.thessalonikibookfair.gr/festival/childrens-and-teenagers-corner/