Άσκηση ετοιμότητας σεισμού

Την Τρίτη 2-2-2016 στις 8:30 ως 9:30 θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο ασκήσεις ετοιμότητας σεισμού σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ