Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον ξεριζωμό του ποντιακού ελληνισμού

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Σχολείου μας η Στ΄τάξη υλοποίησε πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα τον ξεριζωμό του Ποντιακού ελληνισμού. Μπορείτε να δείτε εδώ όλο το σχέδιο εργασίας.