Ο Λαχανόκηπος

Η Πέμπτη τάξη είχε την δυνατότητα να παρευρεθεί στον λαχανόκηπο του σχολείου στις 7-4-16 και στις 8-4-16. Μπήκαμε στον λαχανόκηπο και κόψαμε τα χόρτα που υπήρχαν. Οι δασκάλες μας έδωσαν τα συγχαρητήριά τους για την καλή δουλειά μας. Μετά, όσος χρόνος μας είχε απομείνει, παίξαμε όλοι μαζί. Έτσι οι δασκάλες έκαναν το μάθημα πιο διασκεδαστικό!!!!

Αναστασίου Μαρία,
μαθήτρια του Ε’2