Απορρόφηση του ήχου

Τα μαλακά και πορώδη υλικά απορροφούν τον ήχο. Για να το διαπιστώσουμε αυτό κάναμε ένα πείραμα. Ένας μαθητής τοποθέτησε ένα ξυπνητήρι στο θρανίο. Ένας άλλος μαθητής ακούμπησε το κεφάλι του στην απέναντι πλευρά του θρανίου. Άκουγε τους χτύπους του ρολογιού. Ο μαθητής ξαναέβαλε το κεφάλι του στο θρανίο, αλλά αυτήν την φορά, βάλαμε ένα σφουγγάρι κάτω από το ρολόι. Το παιδί δεν άκουγε τους χτύπους του ρολογιού. Αυτό έγινε επειδή το σφουγγάρι είναι από μονωτικό υλικό, δηλαδή απορροφά τον ήχο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ.

aporrofhsh