Ανάκλαση του ήχου

Στις λείες και σκληρές επιφάνειες το ηχητικό κύμα αλλάζει κατεύθυνση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανάκλαση του ήχου.

Όταν το εμπόδιο βρίσκετε σε απόσταση μικρότερη από 17μ. τότε ο ήχος απλά δυναμώνει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αντήχηση.

Όταν το ηχητικό κύμα ανακλάται σε κάποια σκληρή λεία επιφάνεια , όπως για παράδειγμα τα βράχια σε ένα φαράγγι ονομάζεται ηχώ.

Πείραμα:

Τοποθετήσαμε ένα ξυπνητήρι μέσα σε ένα χάρτινο κουτί. Σταθήκαμε σε απόσταση ενός μέτρου από το κουτί και στρέψαμε το αφτί μας προς αυτό.  Δεν ακούγαμε τους χτύπους από το ξυπνητήρι. Μετά ζητήσαμε από έναν συμμαθητή μας  να κρατήσει πλάγια πάνω από το κουτί ένα τζαμάκι . Τότε μπορούσαμε να ακούσουμε πιο δυνατά  τους χτύπους του ξυπνητηριού

Νεφέλη  Ελευθεριάδου,
μαθήτρια του Ε?1