“Βιωματικές δράσεις για την αναπηρία.”

         Η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής  Κατερίνα Κεσενλή, υπεύθυνη του τμήματος ένταξης του σχολείου μας, οργάνωσε βιωματικές δράσεις, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και την καλλιέργεια αξιών, όπως η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

        Έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές του σχολείου κατά τμήμα και συμμετείχαν σε δραστηριότητες εξοικείωσης  με της δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.