Τα παπάκια περπατούσαν, προχωρούσαν και ζητούσαν ένα π, ωραίο π και το βρήκαν μέσα στις τάξεις μας!