Επαναλειτουργία σχολείων-Νέα μέτρα

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 θα ανοίξει το σχολείο με ειδικούς κανόνες, διαφορετική ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Οι μαθητές θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από τρεις (3) εισόδους.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Οι μαθητές της Α΄ τάξης θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:10 π.μ.από την παλιά είσοδο του Ειδικού Σχολείου (Νότια –Δυτικά 1η είσοδος) και θα αποχωρούν στις 1:10 μ.μ

2) Οι μαθητές της Β΄ τάξης θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:15 π.μ.από την παλιά είσοδο του Ειδικού Σχολείου(Νότια –Δυτικά 1η είσοδος) και θα αποχωρούν στις 1:15 μ.μ

3) Οι μαθητές της Γ΄ τάξης θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:10 π.μ.από την κεντρική είσοδο του σχολείου (2η είσοδος) και θα αποχωρούν στις 1:10 μ.μ

4) Οι μαθητές της Δ΄ τάξης θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:15 π.μ.από την κεντρική είσοδο του σχολείου (2η είσοδος) και θα αποχωρούν στις 1:15 μ.μ

5) Οι μαθητές της Ε΄ τάξης θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:10 π.μ.από την είσοδο δίπλα στο Γυμνάσιο (3η είσοδος) και θα αποχωρούν στις 1:10 μ.μ

6) Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:15 π.μ.από την είσοδο δίπλα στο Γυμνάσιο (3η είσοδος) και θα αποχωρούν στις 1:15 μ.μ

Οι μαθητές του Ολοημέρου θα προσέρχονται το πρωί στο σχολείο κανονικά με την τάξη τους και θα αποχωρούν σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ολοημέρου.

Οι μαθητές θα φορούν τις μάσκες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με οδηγίες από τους δασκάλους για «διαλείμματα μάσκας» Παρακαλούνται οι γονείς να μη συνωστίζονται μαζί με τους μαθητές στις εισόδους του σχολείου. Χρέος μας είναι όλοι να προστατευτούμε και να εφαρμόσουμε σωστά τα μέτρα.